Ordførerturer 2020 - headerbilde AK/Ut på tur med trønderske ordførere

Velkommen til ordførernes turer i Trondheimsregionen 2020

”På tur med ordfører’n for 14. gang” #utitrøndelag

Ordførerne i Trondheimsregionen går alltid foran og viser vei, også i den vanskelige situasjonen alle i dag står oppe i med et samfunn sterkt prega av en global pandemi. 

Nå tar de på nytt med seg innbyggerne ut på tur og deler sine turopplevelser. Dette gjør de for å sette fokus tiltak som er godt for folkehelsa og ser at oftere ut på tur er et av de viktige helsefremmende tiltakene i kommunene. 

Det at ordførerne årvisst inviterer innbyggerne til sin ordførertur er et signal om at kommunene ønsker å tilrettelegge bedre og øke fokuset på helsefremmede aktiviteter som dette er. Ut på tur og ut på tur sammen er helsefremmende, inkluderende og skaper sosiale relasjoner som er viktige for alle. Hvis målet er å få flere i aktivitet og en bedre utjevning av helseforskjeller, samt bidra til økt integrering, må vi ta i et tak for å få motivert alle til å dra ut på tur, gjerne i sitt eget nærområde. 

Ordførernes turer som normalt arrangeres hvert år på våren er av smittevernhensyn grunnet Covid-19 flytta til høsten. Ordførerne tar også forbehold om at det av smittevernhensyn vil være forsvarlig å gjennomføre på oppsatte datoer.

Følg med på friluftsrådets Facebook for informasjon og praktiske oppdateringer om turene. 

  • Ordfører Rita Ottervik i Trondheim kommune inviterer tirsdag 8. september kl. 18.00 til Nærtur på Tiller og Sjetne med utgangspunkt i Tillerringen. 
  • Ordfører Ole Morten Balstad i Selbu kommune inviterer onsdag 9. september kl. 18.00 på tur fra Putten til Vikastøa med offisiell åpning av turstien.
  • Ordfører Trond Hoseth i Malvik kommune inviterer onsdag 23. september kl. 18.00 på tur fra Vikhammerløkka.
  • Ordfører Gunn I. Stokke inviterer onsdag 30. september kl. 18.00 på tur langs Vigda fra sjøen og opp til gapahuken ved Valset.
  • Ordfører Jorid Jagtøyen inviterer onsdag 14. oktober kl. 18.00 på tur til Torkjeltjønna på Kvål.