1. Trondheimsregionens Friluftsråd
  2. Knut Erling Flataker
  3. Friluftsdagene 2020 i Trondheimsregionen
Friluftsdagene 2020 i Trondheimsregionen - headerbilde kef / hauken

FRILUFTSDAGENE 2020  I TRONDHEIMSREGIONEN      

På tradisjonelt vis skulle det også i år vært arrangert friluftsdager i Trondheimsregionen og i friluftsrådets medlemskommuner. 

På bakgrunn av den oppståtte situasjonen med Covid-19, strenge smitteverntiltak og med mulighet for smitteoppsporing, må våre tradisjonelle friluftsdager i år avlyses i sine opprinnelige former.  

Enkelte av arrangementene gjennomføres som mindre aktivitetstiltak i regi av hver enkelt lokal arrangør. 

Våre tradisjonelle friluftsdager har i samarbeid med ulike lag og foreninger vært arrangert gjennom mange år.

  • Friluftsdagen i Skaun på Grønneset friluftsområde har sammen med Skaun IL og andre vært arrangert siden 2001 og skulle ha markert 20 års jubileum i 2020.
  • Friluftsdagen i Malvik ved Stavsjøen har sammen med Malvik Jeger og fiskeforening og andre vært arrangert siden 1999.
  • Friluftsdagen i Klæbu har sammen med Klæbu historielag og andre vært arrangert siden 1998 og vært gjennomført ved Teigen bygdemuseum siden 2004.
  • Høstdagen ved Haukvatnet i Trondheim har vært arrangert siden 1993 og har blitt et av Norges største tilrettelagte utendørs kombinerte frilufts- og idrettsarrangement spesielt for mennesker med funksjonsnedsettelser.
  • Friluftsdag i Selbu har vært arrangert siden 2009 og ble lagt fast til anleggene ved Peder Morset folkehøgskole i 2012.
  • Friluftsdag i Vassfjellet og ved Vassfjellhytta har vært arrangert sammen med Melhus IL trim siden 1995.