1. Trondheimsregionens Friluftsråd
  2. Ordførernes turer 2021
Ordførernes turer 2021 - headerbilde

Velkommen til ordførernes jubileumsturer i Trondheimsregionen 2021

”På tur med ordfører’n for 15. gang” #utitrøndelag 

Ordførerne i Trondheimsregionen går alltid foran og viser vei, også i den vanskelige situasjonen alle i dag står oppe i med et samfunn sterkt prega av en global pandemi. 

Nå tar de på nytt med seg innbyggerne ut på tur og deler sine turopplevelser. Dette gjør de for å sette fokus tiltak som er godt for folkehelsa og ser at oftere ut på tur er et av de viktige helsefremmende tiltakene i kommunene. 

Det at ordførerne årvisst gjennom 15 år har invitert innbyggerne til sin ordførertur er et signal om at kommunene ønsker å tilrettelegge bedre og øke fokuset på helsefremmede aktiviteter som dette er. Ut på tur og ut på tur sammen er helsefremmende, inkluderende og skaper sosiale relasjoner som er viktige for alle. Hvis målet er å få flere i aktivitet og en bedre utjevning av helseforskjeller, samt bidra til økt integrering, må vi ta i et tak for å få motivert alle til å dra ut på tur, gjerne i sitt eget nærområde. Ordførerne tar også forbehold om at det av smittevernhensyn vil være forsvarlig å gjennomføre på oppsatte datoer. Følg med på friluftsrådets Facebook for informasjon og praktiske oppdateringer om turene. 

Ordfører Trond Hoseth i Malvik kommune inviterer torsdag 2. september kl. 17.30 på tur til Høibyn.

Ordfører Ole Morten Balstad i Selbu kommune inviterer tirsdag 7. september kl. 17.30 på tur til Østrungen.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik inviterer på tur i Granåsen med tema folkehelse i et regionalt anlegg onsdag 8. september kl. 17.30

Ordførerne Gunn I. Stokke og Jorid Jagtøyen inviterer onsdag 22. september kl. 17.00 på felles tur til Grønneset.

Ordfører Rita Ottervik i Trondheim kommune inviterer tirsdag 28. september kl. 17.00 til tur på Ladestien

Velkommen til ordførernes jubileumsturer i Trondheimsregionen 2021.pdf