Har skiltet over 3.000 km med stier og løyper

Siden 2013 har Buskerud fylkeskommune, Gjensidigestiftelsen, kommunene i fylket og frivilligheten samarbeidet om turskiltprosjektet.

Se listen: 67 søkte om penger – nå er 3,4 millioner kroner fordelt

TELEMARK: Russetur til fjells og rekruttering av jegere er bare et par av aktivitetene som får pengestøtte i år. Telemark fylkeskommune har fordelt til sammen 3,4 millioner kroner til friluftslivet i fylket.

Får to millioner kroner til strandrydding

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal jubler over økonomisk støtte.

Frivillige har skiltet over 3 000 km med stier og løyper i Buskerud

- Det er lagt ned 19 000 dugnadstimer de siste årene. Det er helt fantastisk! sier Lise-Berith Lian, friluftsrådgiver i fylkeskommunen.

Dette fikk vi til sammen i 2017!
0
mennesker sogner til friluftsrådet
0
deltakere på seks friluftsdager
0
mennesker med ordførerne på tur
0
km turstier skiltet og merket i samarbeid med andre
0
mennesker med på åpne turer

Dette vil vi arbeide med i 2018

Trondheimsregionens friluftsråd har årlige arbeidsplaner som er styrende for friluftsrådets aktivitet. 

  • Ivaretakelse av arealer til rekreasjon og friluftsliv for kommende generasjoner.
  • Følge opp kommunale og regionale planer og være en bidragsyter for fremme av friluftsliv.
  • Friluftsrådet skal være en bidragsyter og samarbeidspartner i regionen for god tilrettelegging i viktige regionale rekreasjons - og friluftsområder.
  • Gjennomføree aktivitetstiltak som passer alle og alle grupper, derigjennom kompetansehevende tiltak i skoleverket, ordførerturer, frluftsdager og naturlos i samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere.