Stor oversikt over aktivitetstilbud for barn og unge i sommer

Det blir nok en annerledes sommer, men lettelser av smittevernstiltak gjør at det kan arrangeres mange aktivitetstilbud for barn og unge.

Hærverk i Telegrafbukta i Tromsø: – Noen får en utrolig hang til å ødelegge

Kommunen er oppgitt. Tromsø kommune fortviler over gjentatte tilfeller av hærverk i Telegrafbukta i Tromsø, melder avisa iTromsø.

Her er ikke turveien til å kjenne igjen

Smeltevannet har bydd på utfordringer i Tromsø. Flere steder har vannmassene tatt med seg deler av lysløypa, og det tar ei stund før kommunen får utbedret skadene.

Her lages det noe helt nytt i sentrum – ser du hva det er?

Tromsø kommune lager noe som skal få ungdom til å trives bedre i sentrum. Nesten hele torsdag var kommunen i gang med arbeidet på Prostneset.

Dette fikk vi til sammen i 2017!
0
mennesker sogner til friluftsrådet
0
deltakere på seks friluftsdager
0
mennesker med ordførerne på tur
0
km turstier skiltet og merket i samarbeid med andre
0
mennesker med på åpne turer

Dette vil vi arbeide med i 2018

Trondheimsregionens friluftsråd har årlige arbeidsplaner som er styrende for friluftsrådets aktivitet. 

  • Ivaretakelse av arealer til rekreasjon og friluftsliv for kommende generasjoner.
  • Følge opp kommunale og regionale planer og være en bidragsyter for fremme av friluftsliv.
  • Friluftsrådet skal være en bidragsyter og samarbeidspartner i regionen for god tilrettelegging i viktige regionale rekreasjons - og friluftsområder.
  • Gjennomføree aktivitetstiltak som passer alle og alle grupper, derigjennom kompetansehevende tiltak i skoleverket, ordførerturer, frluftsdager og naturlos i samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere.