Tips for vinterferien

Med over ei veke fri kan det verte vanskeleg å fylle dagane og finne på noko å gjere. Her er vore tips!

Vil lete etter egnet område til frislipp av hunder

Gjesdal Arbeiderparti vil at hundene skal få sitt eget båndfrie område i Gjesdal kommune.

– Hver krone investert kan femdobles

Finnskogen Friluftsråd er opprettet. – Friluftsrådenes Landsforbund melder om at hver krone investert fra kommunene i gjennomsnitt blir femdoblet. Det er mulig takket være forskjellige søknadsordninger og støtte fra fylkeskommunen.

Finnskogen Friluftsråd kan femdoble kommunens investeringer

Gjennom Finnskogen Friluftsråd kan en krone som kommunene investerer i bli til fem. Friluftsrådet skal gi innpass i støtteordninger som kan brukes til investeringer i Finnskogleden og andre friluftstilbud på Finnskogen.

Dette fikk vi til sammen i 2017!
0
mennesker sogner til friluftsrådet
0
deltakere på seks friluftsdager
0
mennesker med ordførerne på tur
0
km turstier skiltet og merket i samarbeid med andre
0
mennesker med på åpne turer

Dette vil vi arbeide med i 2018

Trondheimsregionens friluftsråd har årlige arbeidsplaner som er styrende for friluftsrådets aktivitet. 

  • Ivaretakelse av arealer til rekreasjon og friluftsliv for kommende generasjoner.
  • Følge opp kommunale og regionale planer og være en bidragsyter for fremme av friluftsliv.
  • Friluftsrådet skal være en bidragsyter og samarbeidspartner i regionen for god tilrettelegging i viktige regionale rekreasjons - og friluftsområder.
  • Gjennomføree aktivitetstiltak som passer alle og alle grupper, derigjennom kompetansehevende tiltak i skoleverket, ordførerturer, frluftsdager og naturlos i samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere.