Friluftslivssamling

Troms og Finnmark fykeskommune m/ flere inviterer til friluftslivsamling 03.11.22 - fysisk i Tromsø eller digitalt.

Bli med på høstens ryddedugnad!

I de siste ukene før høststormene og vinteren kommer til Nordmøre og Romsdal inviterer friluftsrådet privatpersoner, skoler, barnehager og andre

Fikk blankt nei til å starte nytt tilbud på ønsket område: – Jeg synes det er tåpelig

Det ble ikke noe av tilbudet ved Sandestranden på Randaberg i år, men Kjartan Grødem håper blåse liv i prosjektet neste år.

Jakter ny leder - har utlyst stillingen for tredje gang

– Det er en kjempespennende jobb! Mette Mohåg er direktør for bymiljø i Tromsø kommune, og nå har hun for tredje gang utlyst jobben som hennes kollega Håkon Waage Gjertsen har bekledd i mer enn 20 år.

Dette fikk vi til sammen i 2017!
0
mennesker sogner til friluftsrådet
0
deltakere på seks friluftsdager
0
mennesker med ordførerne på tur
0
km turstier skiltet og merket i samarbeid med andre
0
mennesker med på åpne turer

Dette vil vi arbeide med i 2018

Trondheimsregionens friluftsråd har årlige arbeidsplaner som er styrende for friluftsrådets aktivitet. 

  • Ivaretakelse av arealer til rekreasjon og friluftsliv for kommende generasjoner.
  • Følge opp kommunale og regionale planer og være en bidragsyter for fremme av friluftsliv.
  • Friluftsrådet skal være en bidragsyter og samarbeidspartner i regionen for god tilrettelegging i viktige regionale rekreasjons - og friluftsområder.
  • Gjennomføree aktivitetstiltak som passer alle og alle grupper, derigjennom kompetansehevende tiltak i skoleverket, ordførerturer, frluftsdager og naturlos i samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere.