Bedre vær fra midten av neste uke

Fra onsdag i neste uke kan vi se frem til litt høyere temperaturer igjen på Haugalandet og i Sunnhordland. Er vi heldige kan temperaturene komme opp i over 20 grader igjen.

Slik yngler kulturkronene

Hver krone som brukes på kultur gir store ringvirkninger. Å putte penger i kultur gir rett og slett god rente!

Lærerik og moro friluftsskule

Sol Kvavik Idland, leiar for friluftsskulen i Volda, saman med nokre av deltakarane.

Kjempeøkning for trafikken i sherpatrappa:- Det er ekstremt høye tall

Daglig leder Peter Andresen i Lofoten Friluftsråd kan vise til en voldsom økning i bruken av sherpatrappa i Svolvær.

Dette fikk vi til sammen i 2017!
0
mennesker sogner til friluftsrådet
0
deltakere på seks friluftsdager
0
mennesker med ordførerne på tur
0
km turstier skiltet og merket i samarbeid med andre
0
mennesker med på åpne turer

Dette vil vi arbeide med i 2018

Trondheimsregionens friluftsråd har årlige arbeidsplaner som er styrende for friluftsrådets aktivitet. 

  • Ivaretakelse av arealer til rekreasjon og friluftsliv for kommende generasjoner.
  • Følge opp kommunale og regionale planer og være en bidragsyter for fremme av friluftsliv.
  • Friluftsrådet skal være en bidragsyter og samarbeidspartner i regionen for god tilrettelegging i viktige regionale rekreasjons - og friluftsområder.
  • Gjennomføree aktivitetstiltak som passer alle og alle grupper, derigjennom kompetansehevende tiltak i skoleverket, ordførerturer, frluftsdager og naturlos i samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere.