Tusen takk, dere som gjør veiene trygge for oss andre!

Undertegnede fikk en langt mer actionfylt fredag enn jeg hadde sett for meg, da jeg la ut på overnattingstur i Brekko i snøstorm.

Kapital

Jacob B. Stolt-Nielsen håpet et personlig møte med Statsforvalteren skulle hjelpe, men nå har han fått endelig avslag etter en årelang dragkamp om rive- og byggetillatelse på Slevik Skanse.

Hove ble gitt til Arendal kommunes forvaltning av staten, i god tro

Hove – et Atlantis? Man trenger ikke mye fantasi for å forestille seg sirkuset som snart skal erstatte freden på Hove, hvis klubb Canvas får det som de vil.

Roger (30) har funne draumejobben. No håpar han å setje forsøpling på dagsorden i Sogn

I fjor var Roger Auset (30) ferdig som student i Sogndal. Då reiste han til Florø for draumejobben. No tek han jobben med seg tilbake til Sogn, i alle fall for ei stund.

Dette fikk vi til sammen i 2017!
0
mennesker sogner til friluftsrådet
0
deltakere på seks friluftsdager
0
mennesker med ordførerne på tur
0
km turstier skiltet og merket i samarbeid med andre
0
mennesker med på åpne turer

Dette vil vi arbeide med i 2018

Trondheimsregionens friluftsråd har årlige arbeidsplaner som er styrende for friluftsrådets aktivitet. 

  • Ivaretakelse av arealer til rekreasjon og friluftsliv for kommende generasjoner.
  • Følge opp kommunale og regionale planer og være en bidragsyter for fremme av friluftsliv.
  • Friluftsrådet skal være en bidragsyter og samarbeidspartner i regionen for god tilrettelegging i viktige regionale rekreasjons - og friluftsområder.
  • Gjennomføree aktivitetstiltak som passer alle og alle grupper, derigjennom kompetansehevende tiltak i skoleverket, ordførerturer, frluftsdager og naturlos i samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere.