Ordførerturen: - Absolutt ikke vemodig

Årets ordførertur gikk til den lille kyststripen i Melhus. Ordfører Jorid Jagtøyen (ML) var torsdag kveld på sin åttende ordførertur.

Ny Perletur i Talvik, Svartberget

Talvik jeger- og fiskerforening, Finnmark friluftsråd og Alta kommune tilbyr en ny Perletur i Talvik.

Premiering i Til Topps i Karlsøy

Har du kommet i gang med årets fjellturer enda? Til Topps i Karlsøy har kommet i gang og vi ønsker å premiere de som har kommet i gang med.

Dykkere fra Røyken og frivillige ryddet over 200 kilo på én kveld: – Kan skade deg når du bader

Røyken sportsdykkerklubb fikk mandag med seg flere for å plukke stillehavsøsters i Sandspollen.

Dette fikk vi til sammen i 2017!
0
mennesker sogner til friluftsrådet
0
deltakere på seks friluftsdager
0
mennesker med ordførerne på tur
0
km turstier skiltet og merket i samarbeid med andre
0
mennesker med på åpne turer

Dette vil vi arbeide med i 2018

Trondheimsregionens friluftsråd har årlige arbeidsplaner som er styrende for friluftsrådets aktivitet. 

  • Ivaretakelse av arealer til rekreasjon og friluftsliv for kommende generasjoner.
  • Følge opp kommunale og regionale planer og være en bidragsyter for fremme av friluftsliv.
  • Friluftsrådet skal være en bidragsyter og samarbeidspartner i regionen for god tilrettelegging i viktige regionale rekreasjons - og friluftsområder.
  • Gjennomføree aktivitetstiltak som passer alle og alle grupper, derigjennom kompetansehevende tiltak i skoleverket, ordførerturer, frluftsdager og naturlos i samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere.