– Mamma må passe på Snapchat-streaken min

I snørike omgivelser ved Langvatnet i Rindal kommer to hundespann løpende ut fra skogkanten. Når de stanser fremfor lavvoen, roper både barn og hunder - ivrige etter mer.

Åpent møte om strandskogen mellom Rørestrand og Langgrunn

Naturvernforbundet i Horten inviterer til åpent møte om bevaring av Eikestrand, strandskogen mellom Rørestrand og Langgrunn, onsdag 25. februar på Cafe Knut. Formålet med møtet er å starte aksjonsgruppen «La strandskogen leve».

– En opplevelse de skal huske

Midt-Troms friluftsråd ønsker å ha med seg ungdom ut på tur, både de som er vant med det og de som ønsker å lære mer. Derfor inviterer de til vintercamp i vinterferieuka.

Ti på topp-turmål 3: Badstufjell

Dette er en idyllisk tur i Høvåg som er ukjent for mange turglade sørlendinger.

Dette fikk vi til sammen i 2017!
0
mennesker sogner til friluftsrådet
0
deltakere på seks friluftsdager
0
mennesker med ordførerne på tur
0
km turstier skiltet og merket i samarbeid med andre
0
mennesker med på åpne turer

Dette vil vi arbeide med i 2018

Trondheimsregionens friluftsråd har årlige arbeidsplaner som er styrende for friluftsrådets aktivitet. 

  • Ivaretakelse av arealer til rekreasjon og friluftsliv for kommende generasjoner.
  • Følge opp kommunale og regionale planer og være en bidragsyter for fremme av friluftsliv.
  • Friluftsrådet skal være en bidragsyter og samarbeidspartner i regionen for god tilrettelegging i viktige regionale rekreasjons - og friluftsområder.
  • Gjennomføree aktivitetstiltak som passer alle og alle grupper, derigjennom kompetansehevende tiltak i skoleverket, ordførerturer, frluftsdager og naturlos i samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere.