Finnmark som sutre- og kranglefri sone

Tenk deg, når du kjørende sørfra fra Kvænangen mot Langfjordbotn, der du på tur inn i Finnmark blir møtt med: «Velkommen til Finnmark – sutre- og kranglefri sone» . En slik portal hadde gjort seg.

Stikk UT lanserer stifond

Stikk UT lanserer no sitt eige stifo nd som skal gi førstehjelp til Stikk UT-stiane i fylket. Stifondet er ein del av Stikk UT sitt bidrag til eit meir berekraftig friluftsliv i regionen vår.

Dette skjer i helga: Tettpakka program under Dalane kulturfestival

Dalane kulturfestival setter naturligvis sitt preg på aktivitetene i Dalane denne helga. Men også andre har saker og ting på plakaten.

Dette fikk vi til sammen i 2017!
0
mennesker sogner til friluftsrådet
0
deltakere på seks friluftsdager
0
mennesker med ordførerne på tur
0
km turstier skiltet og merket i samarbeid med andre
0
mennesker med på åpne turer

Dette vil vi arbeide med i 2018

Trondheimsregionens friluftsråd har årlige arbeidsplaner som er styrende for friluftsrådets aktivitet. 

  • Ivaretakelse av arealer til rekreasjon og friluftsliv for kommende generasjoner.
  • Følge opp kommunale og regionale planer og være en bidragsyter for fremme av friluftsliv.
  • Friluftsrådet skal være en bidragsyter og samarbeidspartner i regionen for god tilrettelegging i viktige regionale rekreasjons - og friluftsområder.
  • Gjennomføree aktivitetstiltak som passer alle og alle grupper, derigjennom kompetansehevende tiltak i skoleverket, ordførerturer, frluftsdager og naturlos i samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere.