Vil etablere friluftsskole for barn og unge i Enebakk

Oslo og Omland Friluftsråd har kontaktet Enebakk kommune for å finne en samarbeidspartner til friluftsskolen.

Her ble go-bitene revet bort første dag: – Systemet hadde problemer med å håndtere trykket

Aldri før har så mange vist interesse for kystledhyttene i Oslofjorden.

TellTur Målselv / Til topps i Målselv 2021

Skrevet av Bjørg Johansen Publisert 24. februar 2021, Oppdatert 24. februar 2021

Flere tusen sto klare da disse hyttene ble lagt ut: – Systemet hadde problemer å håndtere etterspørselen

Aldri før har så mange vist interesse for kystledhyttene i Oslofjorden. I Larvik har du fire muligheter, blant annet en «hytte» med plass til 32.

Dette fikk vi til sammen i 2017!
0
mennesker sogner til friluftsrådet
0
deltakere på seks friluftsdager
0
mennesker med ordførerne på tur
0
km turstier skiltet og merket i samarbeid med andre
0
mennesker med på åpne turer

Dette vil vi arbeide med i 2018

Trondheimsregionens friluftsråd har årlige arbeidsplaner som er styrende for friluftsrådets aktivitet. 

  • Ivaretakelse av arealer til rekreasjon og friluftsliv for kommende generasjoner.
  • Følge opp kommunale og regionale planer og være en bidragsyter for fremme av friluftsliv.
  • Friluftsrådet skal være en bidragsyter og samarbeidspartner i regionen for god tilrettelegging i viktige regionale rekreasjons - og friluftsområder.
  • Gjennomføree aktivitetstiltak som passer alle og alle grupper, derigjennom kompetansehevende tiltak i skoleverket, ordførerturer, frluftsdager og naturlos i samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere.