Delikatessen ingen vil tråkke på: Eivind vil ha østersdugnad i Hvitsten

Hytteeier Eivind Rabben tar på sosiale medier initiativ til en stilleøsters-dugnad i Hvitsten-området i løpet av sommerferien.

– De fleste tror det er yngre mennesker som er mest utsatt på sjøen, men det er faktisk menn over 40

Møre og Romsdal har de siste ti årene ligget på fjerdeplass i landet over dødsulykker til sjøs.

Nes Friluftsråd protesterer mot vindkraftanlegget

Nes Friluftsråd klager på et kommunestyrevedtak i Nord-Odal kommune, og venter å bli hørt siden områder i Nes blir berørt av vindkraftanlegget.

Har tegnet, bygget og montert alt til ny leirplass i Ytre

Elever ved Vestby videregående skole har bygget gapahuk og utedo som nå er oppført i Ytre.

Dette fikk vi til sammen i 2017!
0
mennesker sogner til friluftsrådet
0
deltakere på seks friluftsdager
0
mennesker med ordførerne på tur
0
km turstier skiltet og merket i samarbeid med andre
0
mennesker med på åpne turer

Dette vil vi arbeide med i 2018

Trondheimsregionens friluftsråd har årlige arbeidsplaner som er styrende for friluftsrådets aktivitet. 

  • Ivaretakelse av arealer til rekreasjon og friluftsliv for kommende generasjoner.
  • Følge opp kommunale og regionale planer og være en bidragsyter for fremme av friluftsliv.
  • Friluftsrådet skal være en bidragsyter og samarbeidspartner i regionen for god tilrettelegging i viktige regionale rekreasjons - og friluftsområder.
  • Gjennomføree aktivitetstiltak som passer alle og alle grupper, derigjennom kompetansehevende tiltak i skoleverket, ordførerturer, frluftsdager og naturlos i samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere.