Søk midler til lokal strandrydding

Sunnmøre Friluftsråd har også i år fått midler fra Handelens Miljøfond (HMF) som skal deles ut til lag og foreninger som vil arrangere strandryddeaksjoner. Alle lag og organisasjoner på Sunnmøre og Vestnes kan nå søke friluftsrådet om midler.

Nå kan du velge tur på ny app

Flere og flere finnmarkinger går på tur. I år kan de også velge turer via en ny app.

Denne badstua får stå på nåde i populært turområde – og mange flere vil etablere seg

Mange ønsker å sette ut badstuer i kjente friluftsområder på Jæren. Foreløpig er dette den eneste som har fått lov.

Nå er det bestemt - dette skjer med kommunens hus på Tjøme: - Boplikt er et samfunnstjenlig hensyn som må vektlegges tungt

Flertallet av politikerne har bestemt seg for hva Færder kommune skal gjøre med eiendommen de kjøpte i Helgerødveien for halvannet års tid siden.

Dette fikk vi til sammen!
0
mennesker sogner til friluftsrådet
0
deltakere på seks friluftsdager
0
mennesker med ordførerne på tur
0
km turstier skiltet og merket i samarbeid med andre
0
mennesker med på åpne turer

Dette vil vi arbeide med 

Trondheimsregionens friluftsråd har årlige arbeidsplaner som er styrende for friluftsrådets aktivitet. 

  • Ivaretakelse av arealer til rekreasjon og friluftsliv for kommende generasjoner.
  • Følge opp kommunale og regionale planer og være en bidragsyter for fremme av friluftsliv.
  • Friluftsrådet skal være en bidragsyter og samarbeidspartner i regionen for god tilrettelegging i viktige regionale rekreasjons - og friluftsområder.
  • Gjennomføree aktivitetstiltak som passer alle og alle grupper, derigjennom kompetansehevende tiltak i skoleverket, ordførerturer, frluftsdager, turregistering og naturlos i samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere.