Til topps i Målselv

Vi minner om at de som samler turer til krus må ha registrert turene sine og betalt for kruset innen 15.oktober.

Kjekke ting som skjer i helga

Denne guiden gjelder fra torsdag 19. september til søndag 22. september 2019.Følg Byas på Facebook!Følg Byas på Instagram!

Om spillemidler 2020- søknadsfristen nærmer seg.

Går dere med planer om å søke spillemidler? For søknadsåret 2020 ble portalen åpnet for søknader 4. september. Den årlige søknadsfristen for innsending til kommunen er satt til 15. oktober. Ta kontakt med kommunens saksbehandler på spillemiddelsøknader, Kjersti Rennestraum, per telefon 77719252 eller mail kjersti.rennestraum@kafjord.kommune.no dersom dere har spørsmål eller ønsker hjelp underveis i prosessen. Søknaden leveres elektronisk. Søknadsskjema finner dere på: https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/send-inn-soknad/.

Inviterte fellesnemnda til Hurums sydligste punkt

I samlet tropp la fellesnemnda i Asker ut på tur til Mølen, Hurums og snart Asker sydligste punkt, med OF som vertskap.

Dette fikk vi til sammen i 2017!
0
mennesker sogner til friluftsrådet
0
deltakere på seks friluftsdager
0
mennesker med ordførerne på tur
0
km turstier skiltet og merket i samarbeid med andre
0
mennesker med på åpne turer

Dette vil vi arbeide med i 2018

Trondheimsregionens friluftsråd har årlige arbeidsplaner som er styrende for friluftsrådets aktivitet. 

  • Ivaretakelse av arealer til rekreasjon og friluftsliv for kommende generasjoner.
  • Følge opp kommunale og regionale planer og være en bidragsyter for fremme av friluftsliv.
  • Friluftsrådet skal være en bidragsyter og samarbeidspartner i regionen for god tilrettelegging i viktige regionale rekreasjons - og friluftsområder.
  • Gjennomføree aktivitetstiltak som passer alle og alle grupper, derigjennom kompetansehevende tiltak i skoleverket, ordførerturer, frluftsdager og naturlos i samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere.