Konkurranse TellTur Meløy 2019

I sommer har vi en egen konkurranse i Meløy. Besøker du 3 av Meløys «55 forførende turmål» og 7 andre TellTur mål i Meløy er du med i trekningen av flotte premier. Deltakelse i konkurransen registreres på telltur.no under fanen Konkurranser og Salten friluftsråd. Velg konkurranse TellTur Meløy 2019, registrer deg som bruker og meld deg på konkurransen. Hovedpremie:

Interkommunalt friluftsråd i Nord-Gudbrandsdal??

Regionkontoret ynskjer innspel frå dykk;, enkeltpersonar, næringsliv,frivillige lag og organisasjonar. Det vil seie alle som har interesse for friluftsliv.

Doffin

Database for offentlige innkjøp Anskaffelsesforskriften Alminnelig kunngjøring av konkurranse Nasjonal kunngjøring Del I: Oppdragsgiver

Dette fikk vi til sammen i 2017!
0
mennesker sogner til friluftsrådet
0
deltakere på seks friluftsdager
0
mennesker med ordførerne på tur
0
km turstier skiltet og merket i samarbeid med andre
0
mennesker med på åpne turer

Dette vil vi arbeide med i 2018

Trondheimsregionens friluftsråd har årlige arbeidsplaner som er styrende for friluftsrådets aktivitet. 

  • Ivaretakelse av arealer til rekreasjon og friluftsliv for kommende generasjoner.
  • Følge opp kommunale og regionale planer og være en bidragsyter for fremme av friluftsliv.
  • Friluftsrådet skal være en bidragsyter og samarbeidspartner i regionen for god tilrettelegging i viktige regionale rekreasjons - og friluftsområder.
  • Gjennomføree aktivitetstiltak som passer alle og alle grupper, derigjennom kompetansehevende tiltak i skoleverket, ordførerturer, frluftsdager og naturlos i samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere.