Skal ruste opp historisk tursti: – Jeg tror den vil bli godt brukt

Traséen tidligere statsminister Johan Nygaardsvold brukte for å ta seg ned til bygda skal gjenskapes og ryddes.

Da Morten kom opp av vannet merket han at blodet fosset: – Det blødde i nesten én time

Morten Tonset (57) badet på kjent sted, men det gikk ille galt da han skulle opp av vannet. Han kuttet seg både på benet og magen, og blodet sildret i nesten én time.

Sommercamp iTrollheimen

Friluftsskolens somercamp iTrollheimen arrangeres i år uten overnatting, på dagtid over to dager. Gruppene deles inn etter alder.

Stor pågang - 112 stengde toalett

Bergen og Omland Friluftsråd er førebudd på ein travel sommar. Ørjan Håland

Dette fikk vi til sammen i 2017!
0
mennesker sogner til friluftsrådet
0
deltakere på seks friluftsdager
0
mennesker med ordførerne på tur
0
km turstier skiltet og merket i samarbeid med andre
0
mennesker med på åpne turer

Dette vil vi arbeide med i 2018

Trondheimsregionens friluftsråd har årlige arbeidsplaner som er styrende for friluftsrådets aktivitet. 

  • Ivaretakelse av arealer til rekreasjon og friluftsliv for kommende generasjoner.
  • Følge opp kommunale og regionale planer og være en bidragsyter for fremme av friluftsliv.
  • Friluftsrådet skal være en bidragsyter og samarbeidspartner i regionen for god tilrettelegging i viktige regionale rekreasjons - og friluftsområder.
  • Gjennomføree aktivitetstiltak som passer alle og alle grupper, derigjennom kompetansehevende tiltak i skoleverket, ordførerturer, frluftsdager og naturlos i samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere.