Fine forhold i Olalia

Det kom natt til mandag nysnø i Olalia. Nå er det flotte forhold for deg som vi ta deg en skitur.

Kategoriar

Skiforhold og lysløype mellom Opheim og Fjellstøl. Her er det mogeleg å gå på ski til langt på kveld. Arkivfoto: Friluftsrådet vest

Stikk Ut! Ski

Endeleg har vi fått snø - og det i rikeleg monn! Sunnmøre Friluftsråd oppmodar alle til finne fram skia og kome seg ut på tur, -ein veit aldri kor lenge snøen blir liggande!

Nå er det mulig å gå på ski

15-18 cm nysnø har gitt skiføre i Brekko. Hos Gilja Alpin synes de værmeldingene ser lovende ut.

Dette fikk vi til sammen i 2017!
0
mennesker sogner til friluftsrådet
0
deltakere på seks friluftsdager
0
mennesker med ordførerne på tur
0
km turstier skiltet og merket i samarbeid med andre
0
mennesker med på åpne turer

Dette vil vi arbeide med i 2018

Trondheimsregionens friluftsråd har årlige arbeidsplaner som er styrende for friluftsrådets aktivitet. 

  • Ivaretakelse av arealer til rekreasjon og friluftsliv for kommende generasjoner.
  • Følge opp kommunale og regionale planer og være en bidragsyter for fremme av friluftsliv.
  • Friluftsrådet skal være en bidragsyter og samarbeidspartner i regionen for god tilrettelegging i viktige regionale rekreasjons - og friluftsområder.
  • Gjennomføree aktivitetstiltak som passer alle og alle grupper, derigjennom kompetansehevende tiltak i skoleverket, ordførerturer, frluftsdager og naturlos i samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere.