Flott høstmarken på Lagård

Livsglede for alle på Lagård da årets høstmarked ble arrangert for beboere, ansatte, familie, venner og alle andre som dukket opp. Se bildene her.

Bente deltok på høstmarken for tredje gang: – Mor reagerte positivt på musikken

Torsdag ble det arrangert høstmarken på sjukehusområdet på Lagård. En av de som møtte opp, var Bente Solbakken fra Egersund.

– Viktig å ha noen sentrumsnære turområder

Gapahuken på Lysåsen i Leirfjord har hatt sin offisielle åpning – i ordentlig «gapahukvær». Dugnadsgjengen som bygde den er allerede i gang med nye oppdrag.

Statsforvaltaren politimelder fest i verneområde på Jæren

Arrangørane av ein strandfest i eit naturvernområde i Laugarvika i Rogaland er melde til politiet for motorisert ferdsel i eit verneområde.

Dette fikk vi til sammen!
0
mennesker sogner til friluftsrådet
0
deltakere på seks friluftsdager
0
mennesker med ordførerne på tur
0
km turstier skiltet og merket i samarbeid med andre
0
mennesker med på åpne turer

Dette vil vi arbeide med 

Trondheimsregionens friluftsråd har årlige arbeidsplaner som er styrende for friluftsrådets aktivitet. 

  • Ivaretakelse av arealer til rekreasjon og friluftsliv for kommende generasjoner.
  • Følge opp kommunale og regionale planer og være en bidragsyter for fremme av friluftsliv.
  • Friluftsrådet skal være en bidragsyter og samarbeidspartner i regionen for god tilrettelegging i viktige regionale rekreasjons - og friluftsområder.
  • Gjennomføree aktivitetstiltak som passer alle og alle grupper, derigjennom kompetansehevende tiltak i skoleverket, ordførerturer, frluftsdager, turregistering og naturlos i samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere.