Vil obdusere ærfugl for å finne ut hvorfor de dør

Død ærfugl, som det blant annet er funnet mange av på Hvaler, skal nå obduseres for å finne årsaken til at så mange dør. Om dødsfallene kan ha sammenheng med det store plastkuleutslippet langs kysten, skal sjekkes.

Ti på Topp-turmål 9: Linnåsen

Linnåsen er et av de mest kjente og kjære turmålene i Søgne. Her er det godt merkede stier og mange muligheter for å tilpasse turens lengde og vanskelighetsgrad.

Alt stoppar ikkje opp – nytt formannskapsmøte

På tysdag blir det nytt formannskapsmøte. Det skal arrangerast som videomøte og det blir interessant å sjå korleis det fungerer i ein sånn heilt formell setting. Fleire av sakene ville vanlegvis blitt avgjort i kommunestyret, men kommunestyret i mars vart avlyst og sakene må avgjerast. I slike tilfelle finst det ein eigen paragraf i kommunelova om at formannskapet kan avgjere saker. Siste saka er om korleis kommuneøkonomien blir påverka av coronaviruset. Det er ikkje hyggeleg lesing.

Besøket til Brekko økte med 460 prosent: – Et eldorado i disse tider

Etter at samfunnet på det nærmeste har stengt ned på grunn av koronaviruset, har antallet mennesker som legger turen til Brekko og Mån nærmest eksplodert. Henry Tendenes i Friluftsrådet synes det er bra at folk kommer seg ut, men ber folk ta forholdsregler, spesielt på Mån.

Dette fikk vi til sammen i 2017!
0
mennesker sogner til friluftsrådet
0
deltakere på seks friluftsdager
0
mennesker med ordførerne på tur
0
km turstier skiltet og merket i samarbeid med andre
0
mennesker med på åpne turer

Dette vil vi arbeide med i 2018

Trondheimsregionens friluftsråd har årlige arbeidsplaner som er styrende for friluftsrådets aktivitet. 

  • Ivaretakelse av arealer til rekreasjon og friluftsliv for kommende generasjoner.
  • Følge opp kommunale og regionale planer og være en bidragsyter for fremme av friluftsliv.
  • Friluftsrådet skal være en bidragsyter og samarbeidspartner i regionen for god tilrettelegging i viktige regionale rekreasjons - og friluftsområder.
  • Gjennomføree aktivitetstiltak som passer alle og alle grupper, derigjennom kompetansehevende tiltak i skoleverket, ordførerturer, frluftsdager og naturlos i samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere.