Pengedryss til frivillighet i Harstad

DNT Harstad er blant vinnerne i denne runden. Mulighetene for gode naturopplevelser i Troms styrkes etter at hovedutvalget for kultur og helse har fordelt 2,4 millioner til friluftslivsaktivitet og tilrettelegging.

Frykter havnespy i Oslofjorden

Oslofjordens Friluftsråd frykter at havnespy skal etablere seg i Oslofjorden. Havnespy er en fremmed art som legger seg som store tepper på havbunnen, og fortrenger alle andre arter.

Den er fryktet, men fant de den i fjorden vår? Her er svaret

Havnespy legger seg som store tepper på havbunnen, og fortrenger andre arter. Nå har de sjekket om den er kommet til vår fjord.

Invitasjon til sti- og merkekurs med Trollfjell Friluftsråd

Er du engasjert innenfor merking, skilting og tilrettelegging av turstier i Trollfjell-regionen? Da bør du få med deg vårt sti- og merkekurs!

Dette fikk vi til sammen!
0
mennesker sogner til friluftsrådet
0
deltakere på seks friluftsdager
0
mennesker med ordførerne på tur
0
km turstier skiltet og merket i samarbeid med andre
0
mennesker med på åpne turer

Dette vil vi arbeide med 

Trondheimsregionens friluftsråd har årlige arbeidsplaner som er styrende for friluftsrådets aktivitet. 

  • Ivaretakelse av arealer til rekreasjon og friluftsliv for kommende generasjoner.
  • Følge opp kommunale og regionale planer og være en bidragsyter for fremme av friluftsliv.
  • Friluftsrådet skal være en bidragsyter og samarbeidspartner i regionen for god tilrettelegging i viktige regionale rekreasjons - og friluftsområder.
  • Gjennomføree aktivitetstiltak som passer alle og alle grupper, derigjennom kompetansehevende tiltak i skoleverket, ordførerturer, frluftsdager, turregistering og naturlos i samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere.