Overraskende besøkstall ved instagramfavoritt

2020 er «annerledes-året» – også for friluftsturismen. Besøkstallene for ulike turmål i Vest-Lofoten forbauser.

Har merket over 10 mil løyper: – Vi har sett en forandring i hvordan fjellet blir brukt

De har satt opp over 170 skilt, og merket over ti mil løyper i gamle Ballangen kommune. Til sammen er det brukt nesten 400.000 kroner.

Alle kommuner i Rogaland kan få dagsturhytte

I Vestland er dagsturhytteprosjektet blitt en stor suksess. Nå inviteres rogalandskommunene til å bli med i prosjektet. Egenandelen er 200.000 kroner.

Dette området skulle bygges ut, men ble reddet i siste liten

For nærmere 100 år siden ville grunneieren bygge hytter på Vikhammerløkka, men planene ble stanset av Friluftsrådet i grevens tid. Onsdag arrangerte de ordførertur på området.

Dette fikk vi til sammen i 2017!
0
mennesker sogner til friluftsrådet
0
deltakere på seks friluftsdager
0
mennesker med ordførerne på tur
0
km turstier skiltet og merket i samarbeid med andre
0
mennesker med på åpne turer

Dette vil vi arbeide med i 2018

Trondheimsregionens friluftsråd har årlige arbeidsplaner som er styrende for friluftsrådets aktivitet. 

  • Ivaretakelse av arealer til rekreasjon og friluftsliv for kommende generasjoner.
  • Følge opp kommunale og regionale planer og være en bidragsyter for fremme av friluftsliv.
  • Friluftsrådet skal være en bidragsyter og samarbeidspartner i regionen for god tilrettelegging i viktige regionale rekreasjons - og friluftsområder.
  • Gjennomføree aktivitetstiltak som passer alle og alle grupper, derigjennom kompetansehevende tiltak i skoleverket, ordførerturer, frluftsdager og naturlos i samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere.