Artig på Friluftsskolen

På to steder i Heim, arrangeres det denne uken Friluftsskole. Både på Otnes og på Vinjeøra, er det rundt 25 barn i alderen 9 til 14 år, som synes det er både artig og kjekt å delta.

Åpning av gapahuken i Husvær

Søndag 26. juni 2022 var det offisiell åpning av gapahuken på Husvær. Per Tore Holgersen har sendt oss bilder og en liten rapport fra markeringen.

Vil gjøre det mer lukrativt ved denne stranda: – Blir den første i Grenland

Grenland friluftsråd ønsker å sette opp en ny type gapahuk i Sandvika. Men generelt byggeforbud i strandsona kan føre til at det ikke blir noe.

Fikk inn over 40.000 kroner – solsikkeaksjonen førte til sommerleir

Et ønske fra de innsatte på Slidreøya om å gjøre noe for de ukrainske flyktningene, resulterte i en opplevelsesrik sommerleir.

Dette fikk vi til sammen i 2017!
0
mennesker sogner til friluftsrådet
0
deltakere på seks friluftsdager
0
mennesker med ordførerne på tur
0
km turstier skiltet og merket i samarbeid med andre
0
mennesker med på åpne turer

Dette vil vi arbeide med i 2018

Trondheimsregionens friluftsråd har årlige arbeidsplaner som er styrende for friluftsrådets aktivitet. 

  • Ivaretakelse av arealer til rekreasjon og friluftsliv for kommende generasjoner.
  • Følge opp kommunale og regionale planer og være en bidragsyter for fremme av friluftsliv.
  • Friluftsrådet skal være en bidragsyter og samarbeidspartner i regionen for god tilrettelegging i viktige regionale rekreasjons - og friluftsområder.
  • Gjennomføree aktivitetstiltak som passer alle og alle grupper, derigjennom kompetansehevende tiltak i skoleverket, ordførerturer, frluftsdager og naturlos i samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere.