Reaksjonar på kuttlista til Rossi Aglen

Formannskapet valde å vente på konkrete endringsforslag til kuttlista som er presentert. Men hovudutvala har kome med nokre reaksjonar til kuttlista.

Oldemor var med på leiken: – Eg tenkte «kva er dette for noko merakkel?»

Generasjonsleikene samla fleire generasjonar sokndølar.

Adgang forbudt i deler av havna: – Det er solide greier på gang

Nesna kommune er i gang med å tilrettelegge for havbruksnæringen i Nesna havn.

Slo til på mulighet for å få kyststi inn i villaveiene – nå strides politikerne om løsningen

Kyststien kan bli lagt inn på småveier i 16 områder i Bærum. Nå refses Høyre og Frp for at de vil avslutte kyststi-prosjektet så snart villaveier er merket med blå stolper.

Dette fikk vi til sammen!
0
mennesker sogner til friluftsrådet
0
deltakere på seks friluftsdager
0
mennesker med ordførerne på tur
0
km turstier skiltet og merket i samarbeid med andre
0
mennesker med på åpne turer

Dette vil vi arbeide med 

Trondheimsregionens friluftsråd har årlige arbeidsplaner som er styrende for friluftsrådets aktivitet. 

  • Ivaretakelse av arealer til rekreasjon og friluftsliv for kommende generasjoner.
  • Følge opp kommunale og regionale planer og være en bidragsyter for fremme av friluftsliv.
  • Friluftsrådet skal være en bidragsyter og samarbeidspartner i regionen for god tilrettelegging i viktige regionale rekreasjons - og friluftsområder.
  • Gjennomføree aktivitetstiltak som passer alle og alle grupper, derigjennom kompetansehevende tiltak i skoleverket, ordførerturer, frluftsdager, turregistering og naturlos i samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere.