Gratis fritidstilbud til barn, unge og barnefamilier i Jegersberg

Har du lyst på en innholdsrik dag i naturen, med kano, SUP-brett eller orienteringsløype? Ta turen til Vaffelbua i Jegersberg i sommer.

Nå kommer sommeren tilbake: Sjekk hvor badetemperaturene alltid er høyest

På disse strendene bør selv de største frysepinnene komme seg uti vannet.

Hva skjer med strandsonen i Østfold?

Jeg viser til den aktuelle mediedebatten om disponeringen av vår strandsone de siste åra.

Toalettene kan bli stengt på Åkrasanden

Gjentatte skadeverk på toalettanlegget ved Åkrasanden, kan nå føre til at anlegget må stenges.

Dette fikk vi til sammen i 2017!
0
mennesker sogner til friluftsrådet
0
deltakere på seks friluftsdager
0
mennesker med ordførerne på tur
0
km turstier skiltet og merket i samarbeid med andre
0
mennesker med på åpne turer

Dette vil vi arbeide med i 2018

Trondheimsregionens friluftsråd har årlige arbeidsplaner som er styrende for friluftsrådets aktivitet. 

  • Ivaretakelse av arealer til rekreasjon og friluftsliv for kommende generasjoner.
  • Følge opp kommunale og regionale planer og være en bidragsyter for fremme av friluftsliv.
  • Friluftsrådet skal være en bidragsyter og samarbeidspartner i regionen for god tilrettelegging i viktige regionale rekreasjons - og friluftsområder.
  • Gjennomføree aktivitetstiltak som passer alle og alle grupper, derigjennom kompetansehevende tiltak i skoleverket, ordførerturer, frluftsdager og naturlos i samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere.