Basecamp Salten 2019

Årets Basecamp Salten er lagt til Nordskot i Steigen 6.- 8. september. Påmeldingsfrist er 25. august, deltakere fra Sørfold meldes på via skjema som ligger her.

Strandrydding med Fjordane friluftsråd

Fjordane friluftsråd har som mål å plukke 100 000 kg søppel i år og treng di hjelp! Informasjon om prosjektet og registrering finn du her

Låner ut kajakk gratis i byen

Dersom man plukker boss underveis på padletur får man låne kajakk gratis i Sandviken og ved Store Lungegårdsvann.

– Nærferie smaker best om sommeren!

Stadig flere nyter sommeren i kystledhytter og i DNT-hytter i Østfold. – Vi skal feriere i Brottet også neste år! slår Ida (34), Morten (33) og lille Vilde (3) fra Rygge fast.

Dette fikk vi til sammen i 2017!
0
mennesker sogner til friluftsrådet
0
deltakere på seks friluftsdager
0
mennesker med ordførerne på tur
0
km turstier skiltet og merket i samarbeid med andre
0
mennesker med på åpne turer

Dette vil vi arbeide med i 2018

Trondheimsregionens friluftsråd har årlige arbeidsplaner som er styrende for friluftsrådets aktivitet. 

  • Ivaretakelse av arealer til rekreasjon og friluftsliv for kommende generasjoner.
  • Følge opp kommunale og regionale planer og være en bidragsyter for fremme av friluftsliv.
  • Friluftsrådet skal være en bidragsyter og samarbeidspartner i regionen for god tilrettelegging i viktige regionale rekreasjons - og friluftsområder.
  • Gjennomføree aktivitetstiltak som passer alle og alle grupper, derigjennom kompetansehevende tiltak i skoleverket, ordførerturer, frluftsdager og naturlos i samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere.