Rensket opp i gjestehavna

Sandefjord Dykkerklubb og Oslofjordens Friluftsråd hadde lørdag ryddeaksjon i gjestehavna. Det var en oppløftende opplevelse.

Samlet inn over fire tonn søppel

Via Strandryddedagen og lignende aksjoner ble det samlet inn 4.310 kilo søppel i år. Det var som ventet mindre enn tidligere år.

Ryddeaksjon i gjestehavna

RYDDEAKSJON: Sandefjord Dykkerklubb og Oslofjordens Friluftsråd ryddet i gjestehavna. Foto: Asle Rowe

De er blitt enige om å gi flere friområder på Tjøme et løft i år

Tidligere rusmisbrukere gjør en stor innsats for at du og jeg skal få enda bedre skjærgårdsopplevelser. Nå er planer lagt for sesongen 2019.

Dette fikk vi til sammen i 2017!
0
mennesker sogner til friluftsrådet
0
deltakere på seks friluftsdager
0
mennesker med ordførerne på tur
0
km turstier skiltet og merket i samarbeid med andre
0
mennesker med på åpne turer

Dette vil vi arbeide med i 2018

Trondheimsregionens friluftsråd har årlige arbeidsplaner som er styrende for friluftsrådets aktivitet. 

  • Ivaretakelse av arealer til rekreasjon og friluftsliv for kommende generasjoner.
  • Følge opp kommunale og regionale planer og være en bidragsyter for fremme av friluftsliv.
  • Friluftsrådet skal være en bidragsyter og samarbeidspartner i regionen for god tilrettelegging i viktige regionale rekreasjons - og friluftsområder.
  • Gjennomføree aktivitetstiltak som passer alle og alle grupper, derigjennom kompetansehevende tiltak i skoleverket, ordførerturer, frluftsdager og naturlos i samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere.