«Høyt sykefravær koster kommunene i Møre og Romsdal dyrt»

Svar på innlegget til Marit Hovland Smedholen i Sunnmørsposten 12.10.19

Songdalen kommune: - Ber nye Kristiansand godkjenne ny turløype

Midt-Agder friluftsråd har etter dette gjennomført et forprosjekt med forslag til løypetrasé og antatte kostnader for løypa.

Turgåere oppdaget denne i grøfta i lysløypa: – Det alvorlige er den ødelagte vegetasjonen

Stikkledningen går ut i grøfta ved lysløypa. Ikke i tråd med tillatelsen for bygging, mener kommunen.

Få Ringeriksbanen på rett spor

Leder for planprosesser og samfunnskontakt i Bane Nor, Knut Sørgaard (t.v.), orienterte tidlig i september om status for Ringeriksbanen. FOTO: TRINE JØDAL

Dette fikk vi til sammen i 2017!
0
mennesker sogner til friluftsrådet
0
deltakere på seks friluftsdager
0
mennesker med ordførerne på tur
0
km turstier skiltet og merket i samarbeid med andre
0
mennesker med på åpne turer

Dette vil vi arbeide med i 2018

Trondheimsregionens friluftsråd har årlige arbeidsplaner som er styrende for friluftsrådets aktivitet. 

  • Ivaretakelse av arealer til rekreasjon og friluftsliv for kommende generasjoner.
  • Følge opp kommunale og regionale planer og være en bidragsyter for fremme av friluftsliv.
  • Friluftsrådet skal være en bidragsyter og samarbeidspartner i regionen for god tilrettelegging i viktige regionale rekreasjons - og friluftsområder.
  • Gjennomføree aktivitetstiltak som passer alle og alle grupper, derigjennom kompetansehevende tiltak i skoleverket, ordførerturer, frluftsdager og naturlos i samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere.