- Bli med på kveldstur i Barlia

Sunnmøre Friluftsråd let seg ikkje avskrekke korkje av mørke kveldar eller minusgrader. Tvert om: Dei inviterar små og store til kveldsturar på heile Sunnmøre i november.

Disse sakene behandles av formannskapet i Vågan i dag

Rådmannslønn, legehjemler, planstrategier og Vågan frivilligsentral er blant annet tema for sakene som behandles av Vågan kommunes formannskap mandag.

En ny betongmur skal gjøre underverker på Charlottenlund: – To viktige grunner til at vi gjør dette

I flere år har man slitt med å etablere is på Charlottenlund. Men nå blir det bedring.

Dette fikk vi til sammen i 2017!
0
mennesker sogner til friluftsrådet
0
deltakere på seks friluftsdager
0
mennesker med ordførerne på tur
0
km turstier skiltet og merket i samarbeid med andre
0
mennesker med på åpne turer

Dette vil vi arbeide med i 2018

Trondheimsregionens friluftsråd har årlige arbeidsplaner som er styrende for friluftsrådets aktivitet. 

  • Ivaretakelse av arealer til rekreasjon og friluftsliv for kommende generasjoner.
  • Følge opp kommunale og regionale planer og være en bidragsyter for fremme av friluftsliv.
  • Friluftsrådet skal være en bidragsyter og samarbeidspartner i regionen for god tilrettelegging i viktige regionale rekreasjons - og friluftsområder.
  • Gjennomføree aktivitetstiltak som passer alle og alle grupper, derigjennom kompetansehevende tiltak i skoleverket, ordførerturer, frluftsdager og naturlos i samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere.