Se hvorfor de rosa lappene som henger i Brekko har blitt så populære

Lappene kan veksles inn til et perfekt lite måltid etter en tur i Brekko.

Stikk ut

Som de sikkert har lest i avisene, gjekk kommunestyret før jul inn for at kommunen frå 2020 skal bli medlem av Sunnmøre friluftsråd. Medlemskommunane får då delta i mellom anna Stikk-ut(sommar) og Stikk-ut Ski. Den siste er alt etablert med to postar på Fjellsetra; ein på skistadion ein på Storhaugen(«Appelsinhaugen»)

58 år gammelt, men blir som nytt

Tildelingen Blått flagg ni år på rad forplikter. Som en direkte følge ønsker Friluftsrådet hele tiden «å løfte» flaggskipet. Nå er det gamle bassenget på Helleneset blitt flottere enn noen gang!

Nå blir det kyststi hele veien fra Hvitsten til Drøbak

Leder i Frognmarkas Venner, Øystein Giertsen, kan glede seg over at finansieringen av kyststien fra Kjeppestadbukta til kommunegrensa mot Vestby er klar, så snart starter arbeidet med merking langs svabergene mot Drøbak.

Dette fikk vi til sammen i 2017!
0
mennesker sogner til friluftsrådet
0
deltakere på seks friluftsdager
0
mennesker med ordførerne på tur
0
km turstier skiltet og merket i samarbeid med andre
0
mennesker med på åpne turer

Dette vil vi arbeide med i 2018

Trondheimsregionens friluftsråd har årlige arbeidsplaner som er styrende for friluftsrådets aktivitet. 

  • Ivaretakelse av arealer til rekreasjon og friluftsliv for kommende generasjoner.
  • Følge opp kommunale og regionale planer og være en bidragsyter for fremme av friluftsliv.
  • Friluftsrådet skal være en bidragsyter og samarbeidspartner i regionen for god tilrettelegging i viktige regionale rekreasjons - og friluftsområder.
  • Gjennomføree aktivitetstiltak som passer alle og alle grupper, derigjennom kompetansehevende tiltak i skoleverket, ordførerturer, frluftsdager og naturlos i samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere.