Profesjonelle strandryddere har plukket søppel der det er farlig og risikofylt å ferdes

In The Same Boat, Hålogaland ressursselskap (HRS) og Midtre Hålogaland friluftsråd har gått sammen om strandryddeaksjonen 2021.

Hengekøyeparker skal på plass i løpet av sommeren. Men hvor vil du ha dem?

Hugo Tingvoll i Nord-Troms Friluftsråd ber om innspill.

Her finner du 90 nærturer

Trollfjell friluftsråd har samlet 90 såkalte TellTurer på Sør-Helgeland og Leka i en folder og på en nettside.

Vil spleise på Goksøyr-toalett

Samferdselsutvalet opna denne veka for at fylkeskommunen i Møre og Romsdal kan vere med å delfinansiere eit nytt, offentleg toalett i Goksøyra.

Dette fikk vi til sammen i 2017!
0
mennesker sogner til friluftsrådet
0
deltakere på seks friluftsdager
0
mennesker med ordførerne på tur
0
km turstier skiltet og merket i samarbeid med andre
0
mennesker med på åpne turer

Dette vil vi arbeide med i 2018

Trondheimsregionens friluftsråd har årlige arbeidsplaner som er styrende for friluftsrådets aktivitet. 

  • Ivaretakelse av arealer til rekreasjon og friluftsliv for kommende generasjoner.
  • Følge opp kommunale og regionale planer og være en bidragsyter for fremme av friluftsliv.
  • Friluftsrådet skal være en bidragsyter og samarbeidspartner i regionen for god tilrettelegging i viktige regionale rekreasjons - og friluftsområder.
  • Gjennomføree aktivitetstiltak som passer alle og alle grupper, derigjennom kompetansehevende tiltak i skoleverket, ordførerturer, frluftsdager og naturlos i samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere.