Eidevannet Vel fikk ildsjelpris: - En solid klapp på skuldra til alle som har stått på

Ildsjelene i Eidevannet Vel på Skjervøy fikk velfortjent heder og ære, samt prispenger, i går kveld.

BILDESERIE: Redningsøvelse for denne skolen

6. trinn på Heer fikk besøk av Oslofjorden friluftsråd. Der var de på Skiphelle og hadde fokus på sjøvett, sikkerhet og vanntrygghet. Her fikk alle elevene lære livredning.

Årets friluftsentusiast 2021

Polarsirkelen friluftsråd skal også i 2021 kåre årets friluftsentusiast fra en av våre medlemskommuner.

Visste du at det eksisterer et eget tilsyn for å hindre feilskilting på parkeringsplasser - og de har vært på besøk i Sola?

I snart fem år har Parkeringstilsynet eksistert. I løpet av de snart fem årene Parkeringstilsynet har vært i drift, har tilsynet gjennomført kontroller over hele landet.

Dette fikk vi til sammen i 2017!
0
mennesker sogner til friluftsrådet
0
deltakere på seks friluftsdager
0
mennesker med ordførerne på tur
0
km turstier skiltet og merket i samarbeid med andre
0
mennesker med på åpne turer

Dette vil vi arbeide med i 2018

Trondheimsregionens friluftsråd har årlige arbeidsplaner som er styrende for friluftsrådets aktivitet. 

  • Ivaretakelse av arealer til rekreasjon og friluftsliv for kommende generasjoner.
  • Følge opp kommunale og regionale planer og være en bidragsyter for fremme av friluftsliv.
  • Friluftsrådet skal være en bidragsyter og samarbeidspartner i regionen for god tilrettelegging i viktige regionale rekreasjons - og friluftsområder.
  • Gjennomføree aktivitetstiltak som passer alle og alle grupper, derigjennom kompetansehevende tiltak i skoleverket, ordførerturer, frluftsdager og naturlos i samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere.