Turkart i Trondheimsregionen

 

I Trondheimsregionen har vi rike muligheter til å drive forskjellige friluftslivsaktiviteter.

Trondheimsregionens Friluftsråd ønsker med planleggingskart å informere om de muligheter for friluftsliv som finnes i regionen.

 

Kommunene har variert natur å by på. Det er fjord og strandområder, kulturmark, daler, små og store elver, vann, myrer, skog av forskjellig slag og fjell, som hver for seg og i kombinasjon gir mulighet for et allsidig friluftsliv og et mangfold av opplevelser som friluftsrådet ønsker skal inspirere til mere friluftsliv.
  
I regionen er det et godt tilrettelagt sti- og løypenett for såvel sommer- som vinterbruk. Lite trafikkerte veier og skogsveier kan brukes til sykkelturer.

 

Fjorden, elver og vann åpner for bruk av båt, kajakk og kano, gjerne kombinert med fiske. Fiskemulighetene er i det hele tatt meget gode og varierte, fra fjordfiske til laksefiske og innlandsfiske langs vann og vassdrag.

 

Jakt kan også utøves i store deler av regionen, og det finnes nær sagt utallige muligheter for bading, bær- og soppturer.

 

 

Kartene finner man hos kommunene, bytorget, bibliotek, turistforeningskontoret i Sandgata og hos turistinformasjonen i Trondheim.

 

 

God tur.

 

 

Turkart: Ladestien

 

Turkart: Nidelva

 

Turkart: Sykkelkart Trondheim

 

Turkart: Strindmarka

Tekst:  Strindmarka turforslag

 

Turkart: Nordmarka i Klæbu 

Tekst:  Nordmarka turforslag

 

Turkart:  Malvik

Tekst:  Malvik turforslag

 

Turkart: Vassfjellet

 

 

Turplanleggingskart

 

turkart artikkel 1200x800.jpg