Trondheimsregionens friluftsråd fra 1978 til 2008 - 30 år for friluftsliv i Trondheimsregionen.

I 30 år har Trondheimsregionens friluftsråd arbeidet for fremme av friluftsliv i trondheimsregionen. Trondheimsregionens friluftsråd som ble stiftet 23. februar 1978 etter en langvarig prosses, er et politisk interkommunalt samarbeidsorgan for friluftslivssektoren i trondheimsregionen bestående av medlemskommunene Klæbu, Malvik, Melhus, Skaun og Trondheim.
Det startet i 1936 og de som startet det interkommunale samarbeid på friluftslivssektoren i trondheimsregionen i 1936 var forutseende og forut for sin tid. Vikhammerløkka i Malvik, som var i ferd med å bli lagt ut som hytteområde, ble sikret som friluftsområde og badeplass. Det arbeidet som da startet for å sikre allmennhetens adkomst og bruk av strandsonen i trondheimsregionen er videreført av Trondheimsregionens friluftsråd, det pågår nå og vil være en viktig oppgave i mange år framover.

Alt om de 30 første årene kan du lese her i Historieskrift Trondheimsregionens friluftsråd.pdf

Litt om historien Historien

Behovet for et interkommunalt samarbeid på friluftssektoren lå klart i dagen allerede i 1930-årene. I 1936 ble Trondheim og Omland Friluftsråd stiftet. Medlemmer var Trondheim, Strinda, Malvik, Byneset og Tiller kommuner. Rådet fikk sin betydning ved anlegg og drift av bade- og friluftsområdet Vikhammerløkka i Malvik i 1937 og Munkholmen fra 1956.

Etter sammenslåing av kommuner i 1964 besto dette rådet av bare Trondheim og Malvik. Det ble en for snever plattform å stå på, og rådet ble oppløst ved utgangen  av 1982.

 Regionrådet

Regionplanrådet utarbeidet i 1973 en prinsipplan for friluftsliv i Trondheimsregionen som påviste behovet for å tilrettelegge friluftsområder for regional bruk. Regionplanrådet anbefalte at kommunene i regionen: Klæbu, Malvik, Melhus, Skaun og Trondheim, dannet et samarbeidsorgan for friluftslivsektoren. Forslaget ble akseptert av kommunene. Likevel tok det flere år før kommunene hadde valgt sine representanter. Det første konstituerende møte i Trondheimsregionens Friluftsråd ble holdt 23. februar 1978.