Styret i Trondheimsregionens Friluftsråd

På møte i Trondheimsregionens friluftsråd 1. mars 2016 ble styret i friluftsrådet konstituert i hehold til rådets vedtekter. Det er oppnevnt representanter til styret fra medlemskommunene samt vararepresentanter.

For perioden 2015-2019 sitter følgende personer i styret fra kommunene:

 

  • Bernt Ole Ravlum (Malvik)            Bernt styret 150x200.jpg

 

  • Latifa Nasser (Trondheim)             Latifa styret 150x200.jpg

 

  • Paal Christian Bjønnes (Klæbu)    Paal styret 150x200.jpg

      

  • Mikal Kvaal (Melhus)                     Mikal styret 172x200.jpg

 

  • Marit O. Grøtte (Selbu)                 Marit styret 150x200.jpg

 

  • Espen Tørset (Skaun)                     Espen styret 150x200.jpg

  

  • Lars Magnussen (Trondheim)     Lars styret 150x200.jpg

 

  • Geir Jarle Sirås (Trondheim)        Geir Jarle styret 150x200.jpg

 Det ble valgt leder og nestleder for styret i henhold til rådets vedtekter. Bernt Ole Ravlum ble valgt som leder og Latifa Nasser som nestleder.
Vararepresentanter for perioden er:
Reidar Sether (Klæbu), Frank Schmiemann (Malvik), Kaare Qvenild (Melhus), Torger Sletner (Selbu), Øystein Wiggen (Skaun), Magne Njåstad (Trondheim), Berit Nordseth (Trondheim) og Roar Aas (Trondheim).