webBymarkens vindu.JPG

Bymarkens vindu

På tur oppover Fjellseterveien med utsikt til Theisendammen og Trondheimsfjorden kommer dere til et skilt merket "Bymarkens vindu". Gjennom "vinduet" syns en praktfull utsikt utover Theisendammen og videre utover Trondheimsfjorden, de to vannflatene går nesten i ett, bare selve demningen skiller dem.    
Ta dette i øyesyn selv og les mer i vedlagte "Ut på tur" forslag. pdf.

 

Friluftsport Melhus aktivitetspark 1200x800 foto KEF.jpg

Åpning av Friluftsport Melhussletta

Friluftsporter er tilrettelagte friluftsområder som i tillegg er innfallsporter til større natur- og friluftsområder. Friluftsporter er tilrettelagt for naturopplevelse, friluftsliv, lek og sosialt samvær. Friluftsporter skal være lett tilgjengelige og gi informasjon om naturkvaliteter og friluftsmuligheter på stedet og i omkringliggende områder. Du kan lese mer her på friluftrådenes landsforbunds hjemmesider

Åpning av trimparken i Melhus ble foretatt av ordfører Gunnar Krogstad og tidligere ordfører Jorid Jagtøien. Flott anlegg som vil bedre helse og livskvalitet hos alle. Her kan du lese mer om Friluftsport og Aktivitetspark i Melhus sentrum

sverresborg folkemuseum 200x105.jpg

Sverresborg Folkemuseum

Midt i Trondheim ligger perlen Sverresborg folkemuseum. Museumet er rikt på opplevelser og med mange muligheter for å vandre rundt. Man får oppleve kulturskattene og en tur i nærmiljøet.

På en tur i området kan du oppleve hvordan dagliglivet har vært i tidligere tider. En runde med guide i friluftsmuséet tar ca. 1 time. Utsikten over byen og fjorden er et skue alle bør oppleve.

Her kan du finne mer info om museumet.

stavsjøen_150x85.jpg

Stavsjøen

Stavsjøen er et populært og viktig turområde i Malvik, og består av en sammenhengende tursti rundt Stavsjøen. Dette er en fin sti å gå rundt nesten hele året. Den brukes av folk ofte og man kan også gå ut på ski fra Stavsjøen om vinteren.

Dette tiltaket er et samarbeidsprosjekt mellom grunneierne i området, Malvik kommune og friluftsrådet. Fire grunneiere har stilt grunn til disposisjon og stått for opparbeidingen av stien og brua.

estenstadmarka_150x111.jpg

Estenstadmarka

Estenstadmarka har gått fra å være ei lita jordbruksgrend på 1400-tallet til et fint turterreng i dag.

Etter at Estenstaddammene ble frigitt som drikkevannskilde har kommunen startet tilrettelegging ved dammene. Første trinn i utbyggingen av friluftsanlegget er rundt Tømmerholtdammen eller "nerdammmen" som folk flest sier.

Her er det anlagt stier, badeplasser, rasteplasser, handicapsti med parkering, bord og benker er bygd for spillemidler fra staten og midler bevilget av Trondheim kommune. Arbeidet er utført av Trondheim bydrift i samarbeid med Trondheim byteknikk som har hatt prosjektledelsen. Det er parkering ved Bekken.

Her finner du mer info om Estenstadmarka.

 

Rotvoll historisk.JPG

Vandring på historisk grunn  

Ved Sankt-Hanshaugen på Rotvoll i Trondheim kan du gå en kulturhistorisk vandrerute. Seks informasjonsplakater er plassert i Schmettows allé og gir et innblikk i områdets rikholdige historie. Besøkende på stien får gjennom de illustrative informasjonsplakatene innblikk i alt fra landbrukshistorie til krigshistorie fra 2. verdenskrig. 

Strinda historielag i samarbeid med Trondheim kommune, Strinda Landbrukslag og Charlottenlund Veteranklubb står bak den kulturhistoriske stien.

Munkholmen tårn 150x165.JPG

Munkholmen

Ilas sagaøy, Munkholmen er Trondheims første friluftsområde. Det er i sommermånedene guiding i Munkholmens fasiliteter. Munkholmenbåtene går i fast rute hele sommeren og frakter både badegjester og turister fra byen og ut til holmen.

I tidligere tider lå badegjestene tett som på et fuglefjell ute på Munkholmen, dette har etterhvert avtatt noe, men fremdeles er dette et yndet sted for bading og opplevelse. Ikke minst en severdighet som er et yndet sted å ta besøkende med til.

turmål gaulosen 200x150.jpg

Fugletårn i Gaulosen

Fugletårnet ligger ved grensa for Gaulosen verneområde i Melhus og er et samarbeidsprosjekt mellom Statens naturoppsyn, fylkesmannen og grunneieren.

Dette området er et svært viktig område for mange fuglearter, også noen som står på rødlista, og det er flott at vi har fått et slikt anlegg sånn at alle som er interessert kan få nytt stedet på en skikkelig måte, sa tidligere statssekretær Heidi Sørensen under åpningen av fugletårnet i 2008.

Gaulosen er et viktig fugleområde gjennom alle årstider, særlig i trekktidene høst og vår. Totalt er det observert over 230 ulike fuglearter i området. Dette er et høyt antall til å være så langt nord. Fugletårnet vil være et informasjonspunkt hvor publikum kan få aktuell informasjon om området og naturinformasjon generelt.

Her kan du finne mer informasjon om Gaulosen.

 

theisendammen 200x150.jpg

Theisendammen

Theisendammen er en av dammene i Ilavassdraget og en berikelse for turglade i hele Trondheimsregionen. Selve demningen og friluftsområdene rundt er renovert av kommunen og tilrettelagt for at alle skal kunne trives, både på land og i vannet.

Områdene er universelt tilrettelagt, det er bygd bru og stier i området.

Ilavassdaraget ved Theisendammen er også kulturhistorisk sett verdt et besøk.