Ordførerturer 2024 - headerbilde kef / ordførere24

Velkommen til ordførernes turer i Trondheimsregionen 2024

 

”På tur med ordfører’n for 18. gang” #livifriluft  #utitrøndelag

Ordførerne i Trondheimsregionen går alltid foran, viser vei og inviterer til nye turer for å dele sine turopplevelser. Dette gjør de for å sette fokus på tiltak som er godt for folkehelsa og ser at oftere ut på tur er et av de viktige helsefremmende tiltakene i kommunene. 

Det at ordførerne gjennom mange år har invitert innbyggerne til sin ordførertur er et signal om at kommunene ønsker å tilrettelegge bedre og øke fokuset på helsefremmede aktiviteter som dette er. Ut på tur og ut på tur sammen er helsefremmende, inkluderende og skaper sosiale relasjoner som er viktige for alle. Hvis målet er å få flere i aktivitet og en bedre utjevning av helseforskjeller, samt bidra til økt integrering, må vi ta i et tak for å få motivert alle til å dra ut på tur, gjerne i sitt eget nærområde. 

Følg med på friluftsrådets Facebook  og Instagram for informasjon og praktiske oppdateringer om turene. 

 

Ordfører Kent Ranum i Trondheim kommune inviterer tirsdag 28. mai kl. 18.00 til sin ordførertur i Strindamarka til Månen. Oppmøte og parkering på Bekken.

Ordfører Einar Gimse-Syrstad i Melhus kommune inviterer onsdag 29. mai kl. 18.00 til sin ordførertur med vandring langs Gaula ved Gravråk og Hofstad. Oppmøte og parkering ved p.plass ved Hofstad næringspark.

Ordfører Gunn I. Stokke i Skaun kommune inviterer onsdag 12. juni kl. 18.00 til sin ordførertur til Våttan fra Skagseth, Åsbygda. Parkering og oppmøte ved Skagseth.

Ordfører Eugen Gravningen Sørmo i Malvik kommune inviterer torsdag 13. juni kl. 18.00 til sin ordførertur på Malvikstien til Flatholman. Oppmøte og parkering på Nygården.

Ordfører Ole Morten Balstad i Selbu kommune inviterer tirsdag 18. juni kl. 18.00 til sin ordførertur til Stokkfjellet vindkraftverk. Oppmøte og parkering ved bommen.