Midt-Agder friluftsråd er kåret til Årets friluftsråd 2021 for prosjektet Sommeraktivitetssenter!


Gjennom prosjektet fikk opp mot 3.000 barn og unge et mangfoldig friluftslivstilbud med gode opplevelser og mestring.I sju uker gjennom hele sommeren 2020 var det gratis tilbud om vannaktiviteter, naturstier, hinderløyper, orienteringsløyper m.m. Vaffelbua ved Kyrtjønn i Kristiansand har mer å tilby enn bare vafler! Friluftslivsutstyr ble kjøpt inn og åtte studenter fikk en meningsfull sommerjobb.
Midt-Agder Friluftsråd jobber nå aktivt for å tilby det samme tilbudet sommeren 2021.

Ny styreleder 
Nyvalgt leder i Friluftsrådenes Landsforbund, Vebjørn Krogsæter, sier at for styret som jury for kåringen, vil trekke fram at dette var et svært kjærkomment tilbud til barn og unge når så mye annen sommeraktivitet måtte stenge ned og avlyses. Et godt tiltak til rett tid! Juryen berømmer hvordan friluftsrådet på en kreativ måte raskt skapte et tilbud som imøtekom et viktig behov. Et flott tiltak som kan gjenbrukes og har god overføringsverdi til andre friluftsråd rundt i landet, heter det i juryens begrunnelse. 

Det var Agder fylkeskommune som hadde nominert Midt-Agder Friluftsråd.

Prisen består av heder og ære samt et diplom og 10.000 kroner.

De andre nominerte var Oslofjordens friluftsråd for sitt arbeid med tilgjengelighet, Finnskogen friluftsråd for digitalt arbeid med å stimulere til friluftsliv og Lister friluftsråd for arbeidet med Friluftsport Botnan i Kvinesdal.